Archive for category Ministry of Health

Registered Nurses takes Basic Life Support Course

In maintaining and enhancing the quality of service provided by the Minsitry of Health, Registered nurses and first aiders were given a basic life support course which was conducted by facilitators of the Ministry of Health.

Organised by the National Resuscitation center in Ong Sum Ping, the course to provide nurses basic life support in a hospital setting.

According to Kamsur bin busra a registered nurse from Beliat, the course is a good opportunity for nurses and first aiders to not only recap on some of the basic life support techniques but also helps refine some of the more techniques needed to save lives during emergencies.

He said that by mastering these skills it will prepare professionals for the actions necessary giving someone the best chance of survival with minimal long term side effects especially during emergencies.

In the basic life support course, it is similar to the first aid course given to first aiders, however it is more advanced. Usually this course is meant for registered nurses, so they are able to respond more efficiently during any emergencies which arises during work.

The use of defibrillator, CPR for infants, as well as a refresher course on CPR for adults were part of the course syllabus. Bandaging techniques and managing a bone fracture was also part of the one day course.

Malay Version

BANDAR SERI BEGAWAN Khamis 20Mei – Dalam usaha bagi meningkatakan kuliti para jururawat di Negara ini kursus basic life support telah diadakan pada jururawat-jururawat dinegara ini. Seramai 20 juruawat telah mengikuti kursus tersebut yang mana telah dianjurkan oleh Pusat Resusitasi kebangsaan, Kementerian Kesihatan.

Krusus selama sehari tersebut  tersebut adalah diadakan berjulang kali bagi memberi kesedaran dan peringatan kepada jururawat megnenai bantuan kecemasan dan menyedarkan semula pesakit.

Menurut salah seorang peserta dari Belait, Kamsur bin Busra krusus ini adalah sangat berfaedah terutamasekali kepada jururawat-jururawat yang berdaftar dinegara ini. Ini bukan sahaja bertujuan bagi mengulangkaji apa yang telah dipelajari, akan tetapi krusus tersebut telah direka untuk menghadapi kecemasan dalam suasana hospital.

Dengan itu, para jururawat akan dapat bertindak dengan lebih efficien, dan cermat apabila menghadapi kecemasaan.

Antara yang diulang kaji pada krusus tersebut adalah mengunakan defibrillator bagi memulihkan pesakit daripada berhenti hati, CPR bagi kanak-kanak baru lahir, membalut otot otot yang patah, dan menyedari akan apa yang dibuat semasa kecemasan.

Peluang ini adalah salah satu peningkatkan bagi para jururawat, yang mana dengan adanya kursus tersebut mereka bolehlah bertindak dengan cepat dan konfiden semasa kecemasan.

Advertisements

Leave a comment

BB – Local nurses off to singapore

Two local nurses, from the Raja Isteri Pengerian Anak Saleha Hospital will be off to Singapore for 3 months attachment program in various Singapore emergency departments.

Staff Nurse Hjh Norzanah bte Hj Bagul and Masni bte Hj Awang Salim will commence their attachment in the National University Hospital, Singapore. Following the two staff nurses,  Hjh Hashimah Hj Harry and Noorlizamhayati bte Hj Mohd Noor who are already attending their attachment in Singapore.

The nurses from the Accident and Emergecy department, RIPAS Hospital will undergo a 3 month clinical attachment where 2 months will be based in an adult emergency department and a month in KK Children’s Emergency.

The adult emergency departments involved in the collaboration are Tan Tock Seng Hospital, Singapore General Hospital, National University Hospital and Changi General Hosipital. The clinical attachments are part of the Memorandum of Understanding between the Ministries of Health of both Brunei and Singapore where it establishes a framework for greater collaboration between health care establishments in both countries to promote and strengthen postgraduate medical training and research.

The purpose of the program is to provide an opportunity for our nurses to interact, discuss and learn about emergency nursing as practiced in an overseas healthcare system.

Amongst its objectives are to  provide an opportunity for nurses to interact with emergency nurses in adult and paediatric emergency departments in Singapore, to understand the professional practice of emergency nurses in Singapore, to further develop the ability to communicate with people of other culture and ethnic groups, identify safe and efficient working practices, as well as acquiring understanding of the trend and development of health care services in Singapore.

Leave a comment

IP – Senyuman merupakan satu sedekah

BANdAR SERI BEGAWAN Sabtu 1 Aug – Jururawat perlu sentiasa menggunakan bahasa yang sopan dan nada suara yang menyangngkan yana mana jururrawat seharusnya sentiasa mengamalkan sifat pemadulian, peramah dan murah dengan senyuman semasa menjalankan tugas.

Perkara tersebut telah dipertengahkan oleh Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kesihatan, Haji Rosli Haji Mustafa semasa pembukaan rasmi kursus orientasi bagi jururawat dan bidan baru berkhidmat bagi tahun 2009 yang berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan.

Belaiu menerangkan bahawa jururawat perlu memiliki sikap dan cara berkomunikasi yang betul degnan pelanggan, khususnya ketia bersemuka dengan para pesakit. Senyuman adalah merupakan satu sedekah dan sekaligus boleh menjadi ubat yang mujarab bagi pesakit, yang mana sifat-sifat terpuji yang tersebut merupakan antara adunan atau ramuan yang diperlukan bukan saja bagi jururawat tetapi juga bagi seluroh warga Kementerian kesihatan yang menekankan perkhidmatan ‘mesra pelanggan’.

Munurtnya para jururawat merupakan modal insane yang penting dan sangat berharga dalam perkhidmatan penjagaan perubatan dan kesihatan. Jururawat juga adalah rakan kerja penting kepada para doctor dan menjadi orang tengah dengan pesakit dan ahli keluarga mereka yang mana mereka terlibat secara langsung dalam menasihat dan mendidik para pesakit dan keluarga mereka dalam isu-isu yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan.

Beliau menambah bahawa para jururawat juga perlu berubah dan beredar jah dari tugas tradisi menjaga pesakit dikatil sahaja kepada yang bebentuk teknikal yang tinggi, yang mana mereka perlu cekap dalam membantu mengenalpasti dan menangani masalah pesakit serta pandai merancang keperluan dan kehendak pesakit mengikut keadaan. Beliau mengatakan bahawa ini membuktikan betapa tugas dan tanggungjawab seorang jururawat itu sangat penting dan untuk menjadi seorang jururawaat terlatih ianya hanya dapat diperolehi melalui rangkaian kursus amali dan latihan praktikal yang comprehensif.

Dengan itu beliau menyeru pada para juruwat untuk tidak bersikap ‘complacent’ atau sambil lewa dan jangan berlaku cuai dalam melaksanakan tugas kerana ia akan mengundang banyak masalah, menjeaskan imej Kementerian dan perkhidmatan kejururawatan serta keyakinan orang ramai kepada quality perkhidmatan yang dihulurkan.

Beliau juga menyeru pada para jururawat yan gbaru berkhidmat untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari bagi merawat dan memaduli pesakit-pesakit, yang mana mereka hendaklah terus berusaha dalam meningkatkan kemahiran dan keupayaan dengan mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang kejururawatan dan juga mengikuti perkembangan terkini demi untuk memantapkan lagi dan keyakinan orang ramai kepada kualiti perkhimatan yang diberikan.

Belaiu menasihatkan kepada para jururawat supaya bersikap inovatif dengan mendapatkan ilmu pengetahuan dan degnan penggunaan pendekatan baru yang lebih kreatif, responsive dan effektif bagi mempromosikan kesihatan, pencegahan penyakit, ,penjagaan, penyembuhan dan rawatan.

Beliau juga menegaskan bahawa sebagai rakan kerja dalam sebuah organisiasi maka adalah penting untuk setiap dari kalangan jururawat untuk mengamalkan sikap tolong menolong, bertoleransi dan menjadi sebuah pasukan kerja yang mantap dan ikrab.

Sehubung dengan itu beliau beliau mengatakan bahawa dengan memasuki kerjaya dibidang kejururawatan, para jururawat harus bersedia dalam mengharungi dan berhadapan dengan apa jua pahit maung dan dugaan-dugaan serta cabaran-cabaran yang bakal ditempuhi dengan penuh ketabahan dan sentiasa bersikap professional, iaitu dapat mengawal diri dalam apa jua keadaan dengan menunjukkan sikap dan jati diri serta kepimpinanan yang tinggi semata-mata demi menjaga imej dan nama baik profession kesihtan dan perubatan.

Adalah matlamat orientasi krusus selama 12 hari tersebut (1hb Ogos hingga 15 Ogos) tersebut adalah bagi membekali maklumat dan panduan tertentu dalam ussaha memudahkan jururrawat-jururawat dan bidan-bidan baru mengenali akan ekspektasi performa dan prooriti semasa menerajui tanggungjawab perkhidmatan kakitangan kerajaan, serta memberi kesedaran kepada pegaawi dan kakitangan supaya lebih menyedari keadaan pesakit-pesakit yang tinggal di luar Bandar, dan juga bagi mencabar inisiatif, kebolehan berkomunikasi, perancangan strategic, kemampuan membuat keputusan dan mengimplementasi membina inisiatif bekerja berpasukan  untuk mencapai matlamat pasukan.

Leave a comment

Swine Flu update

SITUATIONAL UPDATE INFLUENZA A (H1N1) – NO. 49

The Ministry of Health today reported that:

  • 99 close contact of Influenza A H1N1 cases have completed their quarantine.
  • 9 confirmed cases of Influenza A H1N1 have completed treatment or discharged from hospital.
  • For the 120 cases that are still undergoing treatment, 85 percent are continuing treatment at their homes.
  • 16 new cases of Influenza A H1N1 have been confirmed and source of infection is still being investigated.

The Ministry of Health continues to remind the public to practice good personal hygiene in order to control the spread of the disease through:

  • Frequent hand washing using soap and water and drying hands using disposable napkins or electrical hand dryer.
  • Use of disposable tissue paper containing alcohol or antimicrobial gel in the absence of a hand washing facility.
  • Covering nose and mouth with tissue paper when coughing or sneezing and immediately throw the tissue paper away in the rubbish bin.
  • Avoiding being with people who have symptoms of influenza.
  • Avoiding going to crowded places.

The Ministry of Health also continues to remind the public that although Influenza A H1N1 infection has generally been reported as mild, it cause serious complications to pregnant mothers and patients with chronic diseases. Cooperation from the public, especially those visiting patients in the hospitals, is therefore sought to prevent the spread of the infection to the patients that they are visiting. The public are reminded to adhere to visiting regulations at all hospitals.

For general enquiries on Influenza A H1N1, the public can contact Healthline 145 during office hours or 8220991 outside working hours.

Leave a comment