IP – Memperkasa Belia Melalui MIB

TUNGKU Rabu 18 Nobember – Belia adalah satu aset penting sebuah negara. Mereka terlibat dalam kerajaan dan sektor-sektor swasta untuk kebajikan, keamanan dan pembangunan serta kemajuan negara . Jumlah mereka yang dikategorikan sebagai belia adalah besar dan jester kelompok ini tidak oleh tersisih, dipinggirkan ataupun dipandang rendah dalam agenda pembangunan negara.

Oleh kerana belia ialah pemimpin-pemimpin hari ini dan juga bakal peneraju negara di masa hadapan, maka , usaha memperkasa belia dalm semua bidang yang relevan dan berkaitan dengan mereka khususnya, perlu dirancang dengan berkesan dan secara sistematik.

Perkara tersebut telah di bentengkan oleh Pensyarah Akademi Pengajian Brunei (APB), Mohd. Shahrol Amira bin Abdullah semasa surambi yang bertajuk Memperkasa Belia melalui concept Melayu Islam Beraja yang telah berlangsung di Dewan Senet, Universiti Brunei Darussalam. Beliau menerangkan bahawa ‘memperkasa Belia melalui MIB’ bermaksud menggunakan segala asset Melayu Islam dan Beraja untuk memperkasapara belia di negara ini.

Matlamat menggunakan MIB unuk memperkasa para belia ialah untuk mewujudkan kelompok-belia yang berwibawa, manndiri dan bertanggungjaawab selaras dengan falsafah negara iaitu Melayu Islam Beraja. Beliau menjelaskan bahawa melalui pendekatan Melayu Islam Beraja para belia diharap akan dapat menyerlahkan diri, cemerlang dan mampu berdikari di arena tempatan dan anatarabangsam tetapi tetap teguh berdiri di atas landasan MIB.

Dengan usaha yang sedemikian ianya akan dapat lahir belia-belia yang berjaya dengan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Surambi APB memfokuskan perbincagan kepada inisiatif untuk memperkasa belia dari perspektif falsafah begara iaitu Melayu Islam Beraja.

Dari cetusan idea yang telah dilotarkan dalam surambi olah bepentang dan peserta ianya dibarap akan menemukan rumusan yang terbaik bagaiman belia Brunei perlu diperkasa dan bidang mana yang menjadi eutamaan untuk mereka.

Apa dia memperkasa belia? Ianya adalah satu proses di mana belia-belia mengubah diri mereka dan dunia mereka dengan menguatkan dan mendorong seorang individu atau kumpulan-kumpulan keupayaan bagi memenuhi kehendak keperluan sendiri mereka, menyelesaikan masalah mereka denga sendiri dan memperolehi sumber-sumber yang perlu untuk mengawal mengenai hidup mereka.

Sikap orang dewasa mestilah diubah, yang mana sentiasa menguasai, memandang rendah, tidak memberi tanggungjawab kepada belia-belia hendaklah diubah dan kepercayaan haruslah di beri pada belia supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang baik dan menyubang pada pembangunan dan kemajuan masyarakat dan negara.

Senurbai itu juga turut dihadiri oleh Pengarah Jabatan Penerangan, Dr Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, kaktiangan dan pegawai kerajaan serta pihak swasta dan juga mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: