Archive for November, 2009

IP – Majlis Penutup CCA Maktab Sains

BANDAR SERI BEGAWAN Rabu 25 Nobember – Bagi menggilap dan mengasah bakat kepimpinan pelajar disamping melatih sikap berdikari dan berdisiplin bagi melahirkan generasi muda yang tahan lasak, berdaya saing dan berketerampilan, aktitiviti aktiviti kokurikulum (CCA ) yang di laksanakan di sekolah-sekolah di nagera ini adalah salah satu aspek yang penting bagi mencapai pendidikan yang holisitk.

Perkara tersebut telahpun di sentuh oleh  Pengarah  Pentadbiran dan perkhidmatan-perkhidmatan, Kementerian Pendidikan, Hj Md Taib bin Datu Hulubalang Hj Wahab semasa ucapan alu-aluannya di majlis Penututp CCA dan pelancaran kad potongan harga PIBG yang telah diadakan di dewan auditorium Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan.

Beliau mengatakan bahawa melalui aktiviti kokurikulam adalah diharapkan pelajahr akan dapat mengembangkan cirri-ciri khusus bagi membina peribadi mereka seperti keyakinan diri, rasa bertanggungjawab, kepimpinan, semangat berpasukan, boleh berdikari dan cergas bagi membolehkan mereka menyeuaikan diri dan boleh bertahan didalam dunia yang sentiasa berubah dan untuk menyumbang kepada perkembangan Negara dan keperluan masyarakat dimasa akan datang.

Beliau menerangkan bahawa setiap sekolah adalah bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program aktiviti kokurikulum masing-masing yang bersesuaian dan selaras dengan visi, misi dan pelan stratejik Kementerian Pendidikan.

Beliau menjelaskan bahawa program aktiviti kokurikulum itu pula hendaklah dibentuk dengan tujuan memberi para pelajar peluang untuk mengembangkan potensi mereka untuk menjadi individu yang lebih menyeluruh, dan juga mendidik pelajar tentang kemahiran khusus, menanam nilai murni dan kemahiran sosial, aktiviti kokurukulum juga melatih pelajar untuk merancang latihan jasmani dan cara beriadah yang sihat dan selamat.

Menurutnya dengan aktiviti kokurikulum ianya memberi ruang kepada para pelahar dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dan berhubung rapat antara satu dengan yang lain serta mewujudkan persahabatan yang berpanjangan, yang mana ianya bukan sahaja akan dapat memperkayakan kemahiran sosial dan komunikasi para pelajar tetapi juga membolehkan mereka memperolehi kefahaman yang lebih jelas tentang betapa pentingnya intraksi dengan kominiti / masyarakt dan kehidupan yang harmoni.

Beliau juga menyarankan kepada pihak Maktab untuk menerapkan rasa patriotism dan rasa tanggungjawab serta keperihatianan terhadap masyarakat sekelilikng termasuklah alam persekitaran, yang mana penerapan boleh dilakukan mellalui aktiviti-aktivit yang berunsurkan komuniti atau kemasyarakatan dan dengannya nanti para pelajar akan dapat menanamkan rasa bertanggungjawab terhadap masyarakat dan membantu pelajar mengembangkan rasa kenegaraaan.

Majlis diterukan dengan pelancaran kad potongan harga PIBG yang mana ianya merupakan salah satu projek persatuan ibu bapa dan guru maktab sains PSBS untuk memberikan keistimewaan kepada ahli-ahlinya.

Persembahan dari 6 buah kelab iaitu kelab pancaragan, tarian tradisional, kendo, kelab korea, pencak silat dan kelab tarian antarabangsa telah dipersembahkan pada yang hadir.

Majlis diakhiri dengan penyampaian sjiil kepada jurulatih-jurulatih dan penyampian hadiah dan sijil kepada penuntut-penuntut yang terlibat dalam aktiviti maktab yang mana ianya bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pelajar-pelajar yang telah bergiat aktif dalam kelab masing-masing serta memberikan sumbangan kepada maktab sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat negara.

Advertisements

Leave a comment

Gala Night SOAS

In conjunction with the school twinning program hosted by the Sultan Omar Ali Saifuddien Collage, a gala night was organised to mark the end of the week long school twinning program between SOAS collage and Victoria collage Singapore.

The guest of honour at the event was the Deputy Permanent Secrtary to the Prime Minister’s Office, Hj Mahrub bin Hj Murni.

The gala night show cased cultural performances by the students of SOAS collage as well as the students from Singapore.

According to Pg Zahari, the aims and objectives of the twinning program has been achieved whereby not only do students learn to respect each other’s culture but they now have a deeper understanding about their respective, culture, tradition and religion.

The twining program which commences on 16th November until 23rd November where students learnt about the culture, heritage and traditions of Brunei Darussalam, as well as about Brunei’s cultural heritage and school system.

The program had generated valuable knowledge and experiences for both parties, where the  aims of the School twinning program was to help maintain bilateral ties between the two countries, as well as strengthen the relationship amongst students and staff between institutions.

It was also to promote academic and cultural exchange where through the program it had provided a platform for exchange of ideas, information, issues and challenges pertaining to the education system of both countries. It also fostered a sense of partnership through sharing of ideas on administrative, teaching and learning strategies. Last and certainly not least the program encourages nation building for both colleges.

Leave a comment

IP – Student Forum

In order to nurture unity between students and school as well as plant leadership traits and enhancing students self esteem and confidence, the Alumni class of 64 with the cooperation of Sultan Omar Ali Saifuddien Collage and supported by Tabung Amanah Pekerja (TAP), has organised a student forum.

Four schools and collages had taken part in the forum, Sultan Omar Ali Saifuddein Collage (SOAS), Seri Paduka Begawan Sultan Science Collage, Sultan Mohammad Jamalul Alam (SMJA) Secondary school and Raja Isteri Girls high school (STPRI).

The guest of honour at the event was the Acting Director of Welfare Development of Youth and Sport, Ministry of Culture Youth and Sports Dyg Norlah bte Hj Ya’kub.

During his speech the chairperson of the event, SOASC Principal, Pg Hj Zahari Pg Hj Ahmad said that the theme for this year’s forum is ‘Student Today Economical Society Catalyst’ where he stated that the students of today are the future of tomorrow, where their value lies in their potential to lead the next generation.

They are the asset of the country, where they will continue the nation’s building, the nation’s security, harmony and wellbeing. Sultan Mohammad Jamalul Alam (SMJA) Secondary school emerged as champion of the student forum with Sultan Omar Ali Saifuddein Collage (SOAS), coming in second.

This is the third year the student forum has been organised by the Alumni class of 64 where it aims encourage student unity, by enhancing their self esteem and knowledge through open discussions in a forum setting through a panel of their peers. Through the discussions the students will be more self aware of their contribution to society and their impact on the nation as the next leaders and administrators of the future.

Leave a comment

IP – Memperkasa Belia Melalui MIB

TUNGKU Rabu 18 Nobember – Belia adalah satu aset penting sebuah negara. Mereka terlibat dalam kerajaan dan sektor-sektor swasta untuk kebajikan, keamanan dan pembangunan serta kemajuan negara . Jumlah mereka yang dikategorikan sebagai belia adalah besar dan jester kelompok ini tidak oleh tersisih, dipinggirkan ataupun dipandang rendah dalam agenda pembangunan negara.

Oleh kerana belia ialah pemimpin-pemimpin hari ini dan juga bakal peneraju negara di masa hadapan, maka , usaha memperkasa belia dalm semua bidang yang relevan dan berkaitan dengan mereka khususnya, perlu dirancang dengan berkesan dan secara sistematik.

Perkara tersebut telah di bentengkan oleh Pensyarah Akademi Pengajian Brunei (APB), Mohd. Shahrol Amira bin Abdullah semasa surambi yang bertajuk Memperkasa Belia melalui concept Melayu Islam Beraja yang telah berlangsung di Dewan Senet, Universiti Brunei Darussalam. Beliau menerangkan bahawa ‘memperkasa Belia melalui MIB’ bermaksud menggunakan segala asset Melayu Islam dan Beraja untuk memperkasapara belia di negara ini.

Matlamat menggunakan MIB unuk memperkasa para belia ialah untuk mewujudkan kelompok-belia yang berwibawa, manndiri dan bertanggungjaawab selaras dengan falsafah negara iaitu Melayu Islam Beraja. Beliau menjelaskan bahawa melalui pendekatan Melayu Islam Beraja para belia diharap akan dapat menyerlahkan diri, cemerlang dan mampu berdikari di arena tempatan dan anatarabangsam tetapi tetap teguh berdiri di atas landasan MIB.

Dengan usaha yang sedemikian ianya akan dapat lahir belia-belia yang berjaya dengan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Surambi APB memfokuskan perbincagan kepada inisiatif untuk memperkasa belia dari perspektif falsafah begara iaitu Melayu Islam Beraja.

Dari cetusan idea yang telah dilotarkan dalam surambi olah bepentang dan peserta ianya dibarap akan menemukan rumusan yang terbaik bagaiman belia Brunei perlu diperkasa dan bidang mana yang menjadi eutamaan untuk mereka.

Apa dia memperkasa belia? Ianya adalah satu proses di mana belia-belia mengubah diri mereka dan dunia mereka dengan menguatkan dan mendorong seorang individu atau kumpulan-kumpulan keupayaan bagi memenuhi kehendak keperluan sendiri mereka, menyelesaikan masalah mereka denga sendiri dan memperolehi sumber-sumber yang perlu untuk mengawal mengenai hidup mereka.

Sikap orang dewasa mestilah diubah, yang mana sentiasa menguasai, memandang rendah, tidak memberi tanggungjawab kepada belia-belia hendaklah diubah dan kepercayaan haruslah di beri pada belia supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang baik dan menyubang pada pembangunan dan kemajuan masyarakat dan negara.

Senurbai itu juga turut dihadiri oleh Pengarah Jabatan Penerangan, Dr Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, kaktiangan dan pegawai kerajaan serta pihak swasta dan juga mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam

Leave a comment

School Twinning Program between SOAS collage and Victoria Collage Singapore

Students from the Victoria Collage in Singapore will take part in a week long School Twinning Program hosted by Sultan Omar Ali Saifuddien Collage.

The twining program which commences on 16th November until 23rd November will take students to learn about the culture, heritage and traditions of Brunei Darussalam, as well as learn about Brunei’s cultural heritage and school system.

Greeting the students at the airport were the Principal of SOAS collage as well as deputy principals and senior teachers as well as prefects of SOAS  College.

Pg Zahari PG Ahmad, SOAS Collage Principal said that, this marks the second round cycle milestone for the two colleges, where the first round of the twinning program started in the year 2007 in which Victoria College visited SOAS Collage, where in the following year Students and teachers from SOAS collage had paid a visit to Victoria School.

He said that pairing with Victoria collaged established collegial and closer relationships between students and staff of both collages at the same time, it was a n opportunity to exchange ideas and share challenges and experiences.

The program will generate valuable knowledge and experiences for both parties, where according to PG Zahari, the aims of the School twinning program was to help maintain bilateral ties between the two countries, as well as strengthen the relationship amongst students and staff between institutions.

It is also to promote academic and cultural exchange where through the program it has provided a platform for exchange of ideas, information, issues and challenges pertaining to the education system of both countries. It also fosters a sense of partnership through sharing of ideas on administrative, teaching and learning strategies. Last and certainly not least the program encourages nation building for both colleges.

Part  of the objectives of the twining program are to acquire ideas pertaining to leadership, management of curriculum and co-curriculum and school administration, as well as to exchange ideas, innovations pertaining to teaching and learning processes.

The twining program is to realise the importance of community cohesion through collaborative activities, development of interpersonal skills and enhancement of personal communications skills.

Through the program it will widen students knowledge and perception through exposure to different environment, cultures, traditions, ethnic groups and lifestyles, they will be able to share and acquire the socio-cultural and traditional values of both countries as well as inspire other students to strive to improve their skills and gain knowledge in the betterment of oneself and to contribute towards nation building.

Leave a comment

IP – Majlis bertadaru sempena hari guru ke19

BANDAR SERI BEGAWAN Selasa 3 Nobember –  Kementerian Pendidikan hari ini telah mengadakan majlis bertahlil bagi Ayahanda dan Bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong.

Rombongan dari Kementerian Pendidikan, yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan  warga Kementerian Pendidikan yang diketuai oleh Menteri Pendidikan, Pehin Orang Kaya Seri Lela Haji Abdul Rahman Taib, juga turut serta dalam majlis tersebut adalah Setiausaha Tetap Kementerain Pendidikan, Awang Haji Mohd Daud Hj Mahmud.

Majlis bertahlil tersebut adalah sempena sambutan Majlis Hari Guru ke 19, Manakala Pegawai Hal Ehwal Masjid Sultan Shari Ali Sengkurong,  Pg Muhammad Amiruddin bin Pg Hj Tajuddin telah mengetuai bacaan tahlil dan surah Yasin.

Leave a comment