Mesyuarat BIMP-EAGA ketua ketua kastam ke 3

GADONG Selasa 29 September – Arus perdagangan antarabangsa dan serantau, terus menjadi pemacu penting untuk global dan kemakmuran ekonomi kebangsaan. Pentadbiran Kastam melalui perdagangan antarabangsa dan serantau adalah penting dan lebih mencabar daripada sebelumnya. Memasuki dekad abad ke 21, Pentadbiran Kastam di seluruh dunia menghadapi rintangan yang berat dan kadang-kadang bertentangan yang timbul daripada globalisasi perdagangan.

Di satu sisi, ada keperluan untuk keselamatan dan kawalan yang berkesan daripada rantaian bekalan antarabangsa, sementara di sisi lain, ada tuntutan peningkatan fasilitasi lebih besar daripada perdagangan yang sah.

Perkara tersebut telah dipertengahkan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Haji Hisham bin Hj Mohd Hanifah semasa membuka resmi mesyurat BIMP-EAGA Ketua-Ketua Kastam kali ke 3 di Gadong. Mesyuarat tersebut akan berjalan selama dua hari yang mana Mesyuarat BIMP-EAGA Ketua-Ketua Kastam yang pertama pernah diadakan di Davao City, Phillipines pada 2007, Manakala mesyuarat ke dua diadakan di Kota Kinabalu pada tahun 2008, yang mana pada mesyurat tersebut Pelan Tindakan bagi memperkuhkan implementasi penguatan tatacara insitutional, memudahkan dan menyenangkan  prosedur kastam dan pelaksanaan projek-projek Kastam telah dijalankan.

Dengan strategi ini, ianya akan meningkatkan dan memperbaiki kecekapan dan produktiviti perkhidmatan penghantaran di Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan (CIQS) dalam rangka untuk menuai keuntungan kompetitif pasaran global.

Beliau menerangkan bahawa tantangan dan peluang ini memerlukan keberanian, proaktif dan tanggapan inovatif  yang merangkumi rangkaian kastam yang berkesan, pengurusan yang lebih baik daripada sempadan,  memperdalam pemahaman rantai bekalan dan pengurusan, meningkatkan teknologi baru, dan memperkukuhkan perkongsian adat tidak hanya dengan perdagangan tetapi juga dengan instansi lain dan sektor swasta. Ini akan membolehkan pihak Kastam  untuk melindungi fiskal, kewangan dan kepentingan ekonomi negara serta melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Beliau menambah bahawa dalam era globalisasi dan teknologi ini, semua agensi termasuk Pentadbiran Kastam dituntut untuk berorientasikan perkhidmatan dan mampu memenuhi harapan masyarakat dan perniagaan. Orientasi baru Kastam, memerlukan pergerakan menuju berasaskan pengetahuan dan strategi yang berorientasikan pelanggan, tetapi tanpa kompromi dari setiap aspek keselamatan nasional.

Beliau mengatakan bahawa kompentasi kakitangan hendaklah menfokuskan pada pelanggan dan perkhidmatan bagi mengurangkan beban pentadbiran pada perdagangan yang sah. Latihan dan pemodenan orgniasasi sepatutunya menyebabkan tahap inigrati yang tinggi yang mana ianya juga menunjukan konsistensi, transparensi, kejujuran dan keadilan.

Pegawai Kastam harus mempunyai kemampuan dan kemahiran di semua dimensi operasi dengan meningkatkan profesionalisme mereka melalui program pembangunan kapasiti yang berkesan. upaya untuk meninjau prosedur yang didasarkan pada amalan terbaik antarabangsa dan konvensyen termasuk Kyoto Semakan konvensyen WCO harus tetap.

Pada saat yang sama beliau menjelaskan bahawa, Pentadbir Kastam  harus juga mengambil kesempatan daripada teknologi baru untuk meningkatkan, antara lain, pengolahan, pengurusan risiko, kecerdasan dan pengesanan yang ‘non intrusif’.

Kemuncak BIMP-EAGA Ke5 telah memberikan pengarahan yang lebih lanjut untuk negara-negara ahli untuk mengambil tindakan yang konkret dan untuk menpercepatkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan projek dan untuk mempercepat kesimpulan daripada Memorandum Kesepahaman tentang harmonisasi, penyederhanaan Undang-undang CIQS, Peraturan dan Prosedur (RPS).

Belaiu mengatakan BIMP-EAGA Kastam  masih pada tahap awal akan tetapi kita harus bergerak maju dengan cepat, untuk menghadapi cabaran dan persaingan daripada kawasan Pertumbuhan lain.

Pada masa ini sudah ada beberapa projek di dalam rancangan yang akan memberi impak terhadap operasi kastam. Ini termasuk penubuhan BIMP-EAGA sebagai ‘bakul makanan’ (Food Basket) untuk ASEAN dan Asia pada umumnya, dan uji coba untuk perkhidmatan ‘Roll-on Roll-off’  di laluan keutamaan yang telah ditentukan.

Beliau juga berharap mesyuarat yang pertama kali diadakan di Brunei Darussalam ini akan memberikan tonggak penting untuk kerjasama yang lebih kuat dan lebih mendalam di antara ahli BIMP-EAGA.

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: